Hvilke problemer løser en kropsterapeut?

Coaching - selvudvikling odense traumer kropsterapi

Hvilke problemer løser en kropsterapeut?

Svaret på dette spørgsmål vil du nok se variere fra behandler til behandler. I dette opslag vil jeg give dig mit take på, hvilke problemer en kropsterapeut løser.

Eksempler på problemer, som en kropsterapeut kan arbejde med er;

 • Overgreb – seksuelle og fysiske
 • At være en pleaser
 • Lavt selvværd
 • Ubevidste handlingsmønstre
 • Svært ved at mærke egen krop og behov
 • Svært ved at være i egen krop (fx at være i stilhed med sig selv)
 • Svært ved at regulere arousal (altså at kunne regulere din energi op og ned på en smidig måde)
 • Svært ved at danne relationer med andre, fordi man reagerer uhensigtsmæssigt.
 • Svært ved at forstå sine reaktionsmønstre

Læs mere om hvordan det kan være i dette opslag.

Er du mere nysgerrig på, hvordan kropsterapi foregår, kan du læse mere her.

Skaber forbindelse mellem krop og sind

Kort fortalt hjælper en kropsterapeut dig til at skabe en forbindelse mellem krop og sind.

Hvornår har du sidst tjekket ind med dig selv?
Kan du rent faktisk mærke dine helt grundlæggende behov såsom; tissetrang, tørst, mæthed?
Kan du mærke din jordforbindelse og hvad, der er vigtigt for dig?

Disse sansninger er noget af det, som kropsterapien kan hjælpe dig til at blive klogere på.

Vores krop og sind hænger uløseligt sammen. Vi oplever verden gennem vores krop og bearbejder de sanseindtryk, vi får, med vores sind ud fra de erfaringer og oplevelser, vi har med i vores rygsæk.

Det betyder, at du vil reagere med autopilot, hvis ikke du bevidst går ind og arbejder med gamle mønstre, overbevisninger og adfærd. Lad mig forklare lidt nærmere herunder.

Traumer – hvad er det, og hvorfor opstår de?

Vi mennesker kommer umuligt gennem livet uden at opleve traumer på den ene eller den anden måde.

Et traume opstår efter en traumatisk hændelse. Det ser vi bl.a. i dag ved PTSD ramte krigsveteraner, som har en helt konkret hændelse at koble deres traume op på. Andre eksempler kunne være et menneske, som har været udsat for et sensuelt overgreb eller er blevet overfaldet. Det gennemgående for disse oplevelser er, at oplevelsen har oversteget de ressourcer, som det enkelte menneske havde i forhold til at håndtere den pågældende situation.

Den længere forklaring må jeg give jer en anden gang, men det, som er vigtigt i dette opslag er, at vores nervesystem lagrer, denne oplevelse og dermed søger efter lignende oplevelser i vores omgivelser, så den en anden gang kan passe på os i sådan en situation. Det er jo egentligt meget sødt af vores nervesystem at ville passe på os, men bare ikke altid helt hensigtsmæssigt, når ikke vi er i fare længere.

Et eksempel kunne være, at du er på vej hjem fra byen en sen sommeraften og ser en mand med en grøn jakke på, som minder dig om den jakke din overfaldsmand havde på. Din krop vil reagere instinktivt og derfor udskille stoffer såsom adrenalin og kortisol for at gøre dig i stand til at flygte fra situationen. Den sympatiske del af dit nervesystem vil altså blive aktiveret.
Havde det været mig, som kom gående og så en mand med en grøn jakke, ville jeg ikke have skænket det en tanke, fordi jeg ikke har haft samme oplevelse som personen ovenfor.

Udviklingstraumer – hvad er det, og hvordan opstår de?

Traumer kan også opstå over en længere periode, så kalder man dem for udviklingstraumer. Det er summen af oplevelser, som over en længere periode tærer hårdt på vores ressourcer.

Det kan eksempelvis være vores opvækst, som giver os traumer eller at være i et usundt forhold.

Det kommer til at få indflydelse på vores fremtidige adfærd, da vi laver helt grundlæggende handlemønstre for at undgå at blive trigget i vores udviklingstraume.

Et udviklingstraume kan eksempelvis være, at du i din opvækst fået skæld ud hver gang, du gav udtryk for et behov. Måske du ligefrem kunne få et slag over nakken eller blive sendt på dit værelse. Du har altså lært, at dine behov ikke har værdi, og at du da slet ikke skal italesætte dem. Og fordi, at det er dine primære omsorgspersoner, som har denne adfærd over for dig, bliver det helt eksistentielt ikke at blive udskilt fra flokken. Derfor har du måske fået en pleasende tilgang til tilværelsen. Du vil ikke lave revage eller skabe splid, fordi det truet din tilknytning til de vigtigste mennesker i din verden.

Dette var blot ÈT eksempel, men der er uendeligt mange eksempler på udviklingstraumer, og hvordan lige netop du reagerer afhænger af så mange andre faktorer også!

Et traume kan man sammenligne med et sår.
De færreste har lyst til at stikke fingeren i et sår. Derfor er kroppen så smart, at den gør hvad den kan for at du ikke skal komme i kontakt med dit “sår” – altså dit traume. Det ligger derfor godt skjult bag din automatiske adfærd.

Jeg kommer til at lave et helt opslag omkring traumer en dag, men indtil da håber jeg, at dette gav et lille indblik i, hvad traumer og udviklingstraumer er for en størrelse.

Hvilke problemer løser en kropsterapeut?

Så svaret på, hvad det er for nogle problemer, som en kropsterapeut kan løse er bl.a. traumer. Fordi at traumer kommer til udtryk gennem kroppen og ved at vores kære nervesystem kan reagere.

Kropsterapi hjælper dig til et mere velreguleret nervesystem. Og det gør vi netop ved at give plads til både kroppen og sindet.

I min lille klinik har jeg sat den coachende vinkel på også. Mange ønsker nemlig en ændret adfærd, når de kommer hos mig. Her er coaching helt genialt til at skabe de bedste rammer for at opnå denne adfærdsændring. Du kan læse meget mere om coaching her.

Eksempler på problemer, som en kropsterapeut kan arbejde med er;

 • Overgreb – seksuelle og fysiske
 • At være en pleaser
 • Lavt selvværd
 • Ubevidste handlingsmønstre
 • Svært ved at mærke egen krop og behov
 • Svært ved at være i egen krop (fx at være i stilhed med sig selv)
 • Svært ved at regulere arousal (altså at kunne regulere din energi op og ned på en smidig måde)
 • Svært ved at danne relationer med andre, fordi man reagerer uhensigtsmæssigt.
 • Svært ved at forstå sine reaktionsmønstre

 

Jeg håber, at dette har været med til at give dig en indsigt i, hvad det er en kropsterapeut kan hjælpe dig med.

Har du nogen spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte mig eller du kan booke en afklaringssamtale direkte via linket her: https://ezme.io/c/xgu/k5ug

De hjerteligste sommerhilsner

Stine Sørensen